Voorwaarden

 1. Artikelen
  De benaming, beschrijvingen, reviews en andere informatie die vermeld wordt bij de artikelen zijn onderhevig aan aanpassingen. Indien er fouten staan in deze beschrijvingen, zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. We proberen de omschrijvingen steeds zo correct mogelijk weer te geven op onze website.
  Eveneens kunnen afbeeldingen, gewichten en afmetingen licht afwijken van de werkelijkheid. Al deze vermeldingen doen dienst als extra informatie en mogen niet als volledig correct en betrouwbaar geïnterpreteerd worden.
  Hoewel SPEEDMAKERS ernaar streeft om correcte informatie te vermelden op haar website om haar klanten zo goed als mogelijk te informeren bij de aankoop of bestelling van deze artikelen.
 2. Terugname
  Gebruikte artikelen worden niet teruggenomen.
  Eveneens kunnen er op de website gebruikte artikelen worden verkocht.  Het betreft een speciale actie waarbij deze artikelen aan een zeer scherpe prijs worden aangeboden. Ook deze artikelen worden niet teruggenomen.
  Onderhoud wordt behandeld als een dienst. Hierop is terugname niet van toepassing. Van zodra de dienst werd uitgevoerd, wordt de factuur als te betalen beschouwd. Indien blijkt dat er tijdens het onderhoud grove fouten werden gemaakt, zal dit bekeken worden om waar nodig te voorzien in een (gedeeltelijke) terugbetaling of andere vorm van compensatie.
 3. Klanten
  Als klant worden deze personen beschouwd die zich op de website begeven en de catalogus raadplegen. Ook diegenen die een aankoop doen en diegenen die een aankoop geplaatst hebben.
  Vanuit SPEEDMAKERS kunnen wij slechts klanten bedienen die zich in de regio België en Nederland bevinden. Andere landen kunnen op deze website geen bestelling plaatsen. SPEEDMAKERS is officieel invoerder van de producten voor België en Nederland en mag zich daarom niet buiten deze markten begeven. Voor aankopen vanuit andere landen, dient contact te worden opgenomen met de hoofdzetel van SOLDA Skiwax in Italië.
  Indien men woonachtig is buiten België of Nederland, kan men wel tot aankoop overgaan wanneer de artikelen ter plaatse worden afgehaald. De klant dient zich dan tot het verkoopadres van SPEEDMAKERS te begeven om de bestelling af te werken of een bestelling plaatsen via de website waarbij het leveradres zich in België of Nederland bevindt.
 4. Prijzen + BTW
  Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW, tenzij expliciet vermeld dat deze exclusief BTW zijn.
  Het BTW percentage bedraagt steeds 21% en is van toepassing op alle artikelen en diensten die worden aangeboden op alle pagina’s van de website www.speedmakers.eu.
  Prijzen op de website kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Echter zal een prijswijziging niet meer worden doorgevoerd op deze producten die werden aangekocht, noch bij bestellingen in uitvoering, noch bij bestellingen waarvan de betaling nog dient te geschieden.
 5. Betaling
  De betaling kan slechts op 1 manier gebeuren.
  – Bankoverschijving: via het rekeningnummer vermeld in de automatische email van bevestiging van het order.
  Tot zolang de goederen niet werden betaald, blijven deze eigendom van SPEEDMAKERS.
  De betaling dient te geschieden binnen de 8 dagen na het plaatsen van de bestelling. Indien de betaling niet op tijd volgt, zal de bestelling geannuleerd worden. De klant dient de bestelling opnieuw te plaatsen indien men de artikelen toch wenst te bestellen.
 6. Annulatie
  – Annulatie door de klant: Indien een bestelling geannuleerd wordt door de klant (meer dan 14 dagen na besteldatum), dan zal een kost worden aangerekend ten belope van 20% van de totale bestelling met een minimum van 15 EUR per geannuleerde bestelling. Indien men overgaat tot weigeren van betaling, zal SPEEDMAKERS een eerste aanmaning sturen dewelke betaalbaar is binnen de 14 dagen na postdatum. Indien de eerste aanmaning onbeantwoord blijft, zal een vordering bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge worden ingesteld.

 7. Verzending
  De verzending kan gebeuren op 3 manieren;
  – Verzending met pakketpost: de artikelen worden in een pakket verzonden met een pakketdienst.
  – Kiala: de artikelen worden geleverd bij een Kiala-punt naar keuze van de koper.
  – Afhaling: de artikelen worden opgehaald op het adres van SPEEDMAKERS (Keiem ofwel op aanvraag in Wommelgem).
  SPEEDMAKERS streeft ernaar om de bestelling binnen een behoorlijke termijn af te werken. Deze bedraagt ongeveer 2 weken vanaf de dag van uw bestelling. Dit kan niet altijd worden gerealiseerd, daar SPEEDMAKERS afhankelijk is van
  – sluitingsperiodes en vakantieperiodes van de hoofdzetel SOLDA Skiwax in Italië
  – verzending vanuit Italië
  – verzending binnen België of naar Nederland
 8. Retouren
  Een klant kan artikelen retourneren onder bepaalde voorwaarden;
  a) fout artikel: een foutief artikel werd geleverd. Dit zal vervangen worden door het correcte artikel. Verzending van het correcte artikel zal gebeuren op kosten van SPEEDMAKERS. De klant maakt vervolgens de keuze om het foute artikel terug te zenden naar SPEEDMAKERS of het artikel te behouden aan aankoopprijs distributeur met een extra korting van 10%.
  b) beschadigd artikel: SPEEDMAKERS is niet verantwoordelijk voor enige beschadiging tijdens het transport naar de klant. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant. Het beschadigde artikel dient in zijn originele verpakking teruggezonden te worden naar SPEEDMAKERS en zal vervangen worden door een nieuw artikel. De verzendingskosten voor het vervangen van de artikelen zijn voor de klant.
  c) productiefout: een artikel dat een productiefout kent, zal vervangen worden door een nieuw artikel. De verzending zal gebeuren op kosten van SPEEDMAKERS. De klant heeft de keuze om het artikel terug te zenden naar SPEEDMAKERS of te vernietigen. De klant dient wel op uitvoerige basis aan te tonen dat het gaat om een productiefout. Bij voorkeur dient de fout zo gedetailleerd mogelijk beschreven te worden en te worden vergezeld van een foto waarop de fout duidelijk zichtbaar is. Het artikel mag nog niet in gebruik zijn genomen door de klant.
  Aanvragen voor retouren dienen gemeld te worden via het formulier op de website. Klik hier.
 9. Sponsoring
  Doet SPEEDMAKERS aan sponsoring? SPEEDMAKERS ontvangt meerdere aanvragen tot sponsoring waar wij niet altijd op kunnen ingaan. Indien u kan aantonen dat u het merk SOLDA en de naam SPEEDMAKERS positief naar buiten kunt brengen en er iets voor kunt betekenen, verwachten wij graag uw mail op info@speedmakers.eu.
 10. Gebruik kortingscodes
  Kortingcodes zijn niet van toepassing op volgende productcategorieën; “Sets”, “Gebruikt”, “Ski Onderhoud”, “Different” en “Pole Position”.
  Omwille van reeds speciale prijzen op deze artikelen, worden hierop geen kortingen meer toegestaan. De korting wordt enkel berekend op de producten die tot andere productcategorieën behoren dan dewelke hierboven benoemd.
  De kortingscodes die u ontvangt zijn blijvend geldig tenzij anders vermeld.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *